Enligt Juristklubben Codex stadgar är klubbens ändamål att

”Verka bland svenskspråkiga juris studerande vid Helsingfors universitet. Den strävar till att bibringa medlemmarna juridiska insikter, tillvarata deras gemensamma intressen bland annat beträffande studier, övrig utbildning och arbetsmöjligheter samt stärka kamratskapet bland medlemmarna.”

På dessa sidor presenteras Codex mångsidiga verksamhet. Codex tjänster, klubbar och övrigt program vars syfte är att se till att Codex kan erbjuda alla sina medlemmar intressant program och allmän trivsel. Den mångsidiga verksamheten förstärker kamratskapet bland medlemmarna och utgör grunden för den rådande Codex-andan på klubben.

 

© Juristklubben Codex rf