Juristklubben Codex r.f. är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juris studerandena vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet.

Eftersom studierna är utpräglat individuella får en ämnesförening och dess verksamhet en viktig roll i studerandenas vardag. Föreningen har en aktiv verksamhet och privilegiet att ha egna rymliga och centralt belägna lokaliteter. Sedan 2015 har Codex sin klubblokal på Albertsgatan. I lokalen, som är öppen för alla medlemmar, finns en läsesal med ett av Finlands största privata juridiska bibliotek, ett kök/kafferum, ett mötesrum samt ett kansli.

Codex verksamhet är aktiv och mångsidig och klubben har således mycket att erbjuda sina ca 160 medlemmar. Att medlemmarna uppskattar detta bevisas av att över hälften deltar aktivt i Codex verksamhet och att ett femtiotal är aktiva på olika poster inom verksamheten. Medlemmarna brukar förbli aktiva under en mycket stor del av sina studier. En förteckning över alla Codex funktionärer hittar Ni under länken Klubbens funktionärer. I studieväg erbjuder Codex bland annat ett fullständigt sortiment av kurslitteratur, delvis också för utlåning, ett stort urval av gamla tentamensfrågor, anteckningar samt laguppdateringar. Klubben och speciellt dess studienämnd bevakar de svenskspråkiga juris studerandenas intressen vid fakulteten och förmedlar nyttig information åt såväl inträdessökande som medlemmar.

Codex fyller också en viktig social funktion. Studierna varvas med sitser, exkursioner, idrottsevenemang, kulturellt program och samvaro på klubben i största allmänhet. Codex medlemstidning, Codexpressen, utkommer med sju nummer per år. Samarbetet med andra ämnesföreningar i Finland och inom Norden är också mycket aktivt. Codex internationella vecka som traditionellt går av stapeln under vecka 40 är i hela Norden känd som den fuktigaste av alla internationella veckor. Codex har sedan år 2000 erbjudit gratis rättslig rådgivning åt högskolestuderande och från och med 2010 även åt andra unga människor i samarbete med föreningen Luckan.

Codex ordnar även årligen en prepkurs för svenskspråkiga inträdessökanden. Prepkursen består av ett introduktionsseminarium, en föreläsningsserie, en rättsfallslösningskurs samt simulerade inträdesförhör.

Ifall du har ytterligare frågor om klubben eller dess verksamhet kan du gärna kontakta styrelsen per e-post eller telefon.

Juristklubben Codex r.f.

Albertsgatan 29 B 00180 Helsingfors

juristklubben[at]codex.fi

© Juristklubben Codex rf