Juridikstuderande har ofta gemensamma mål och därför är det viktigt för Codex att upprätthålla goda förhållanden med sina vänföreningar. Inom Finland sker intressebevakningen närmast i samarbete med Pykälä ry, men Codex upprätthåller regelbundet kontakt även med andra ämnesföreningar för juridikstuderande i Finland (Justus ry/rf, Lex ry, Artikla ry, Judica och Stadga). Därutöver håller Codex kontakt med andra studerandeföreningar i Helsingfors.

Som en svenskspråkig ämnesförening har Codex naturligtvis goda förbindelser med föreningar i Sverige och i övriga Norden. Det Nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska sekretariatet och gemensamma möten mellan föreningars ordföranden (Nordiska presidiet).

I övrigt samarbetar Juristklubben Codex med Juridiska Föreningen i Finland. Juridiska föreningen i Finland är en vetenskaplig förening som ordnar diskussionsmöten och publicerar vetenskapliga skrifter. Codexare deltar ofta i diskussionsmötena och ett möte årligen brukar ordnas på Codex klubblokal.

© Juristklubben Codex rf