Programutskottets (PU) uppgift är att ordna varierande program för medlemmarna som motvikt till de tunga studierna. Codex är en bra guide till studielivet och programutskottet skall se till att utbudet är tillräckligt varierande och intressant.

I praktiken består utskottets arbete mestadels av att ordna studentikosa evenemang. Årets höjdpunkter är bl.a. 1 maj -sillisen Café Vitar, sommarsitsen och julphesten. Codex kräftskiva brukar ordnas i mars. Kräftsäsongen inleds alltså om inte först, så åtminstone bland de första i landet. Övriga nyckelfester är bl.a. välkomstmiddagen och gulisintagningen för att välkomna våra nya gulisar.

Codexarna uppehåller goda kontakter till sina vänföreningar. Av tradition ordnas bl.a. en beach-volleymatch mot medicinarklubben Thorax på sommaren. Även gemensamma sitser med den finskspråkiga systerföreningen Pykälä ordnas ett par gånger per år. Utöver det inbjuds den tvåspråkiga föreningen Justus och den svenskspråkiga förening Stadga till kräftskivan i mars.

PU har även som uppgift att ordna sakprogram för codexarna t.ex. i form av företagsexkursioner eller temadagar.

PU samlas till möte några gånger i året. PU ställer i ordning och dukar inför festerna. Till PU hör också representanter från klubbens värdinnor och klubbisar.

 

Programutskottets ordförande

Nea Lindholm

program[at]codex.fi

 

Programutskottet 2024

Oona Alanko, Felix Antikainen, Ida Berghäll, Luna Bremer, Ira Haltia, Anna Helander, Jolanda Hellsten, Kristian Hydén, Amanda Kaipe, Erika Kattilakoski, Helga Keitilä, Katarina Krokfors, Elsa Kronqvist, Josefine Krusberg, Sofia Lax, Linnea Leino, Mette Malka, Isla Nevalainen, Sofia Nieminen, Amanda Nummela, Sonja Nyberg, Viktor Repo, Tiffany Romar, Viktor Salingre, Kristian Snellman, Carl Sukanen-Grotell och Anna Väinäri

© Juristklubben Codex rf