Rättshjälp

Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Vi hjälper gärna till med problem inom juridikens samtliga områden, t.ex. familje- eller arvsrätt, frågor som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt frågor gällande studiestöd. Codex rättshjälputskott består av juris studerande som är på sitt 2-6 studieår. Utskottet ger skriftliga råd per e-post. Vi strävar efter att besvara alla frågor inom två veckor.

Utskottet uppgör inga handlingar. Vi ger dock råd om hur man formulerar olika dokument och granskar färdiga handlingar. Alla frågor behandlas strikt konfidentiellt.

Observera att Codex rättshjälp är en svenskspråkig rättshjälpsservice för studerande i Finland och därmed endast behandlar finsk rätt. Codex och medlemmarna i rättshjälpsutskottet ansvarar inte för riktigheten av råden.

 

Rättshjälpsansvarig 2018:

Rita Härmälä

E-post:

rattshjalp[at]codex.fi

 

Du kan även kontakta oss med nedanstående formulär!