Rättshjälp

Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Vi hjälper gärna med problem inom alla juridikens områden, t.ex. familje- eller arvsrätt, frågor som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt frågor gällande studiestöd. Codex rättshjälputskott består av juris studerande som är på sitt 2-6 studieår. Utskottet ger skriftliga råd per e-post. Vi strävar efter att besvara alla frågor inom två veckor. Vänligen observera att rättshjälpen inte har jour under sommaren.

Utskottet uppgör inga handlingar. Vi ger dock råd om hur man formulerar olika dokument och granskar färdiga handlingar. Vänligen beskriv din situation så detaljerat som möjligt; vad som hänt, vilka parter är inblandade, vad dina intressen i situationen är – detta underlättar rättshjälpens arbete. Alla frågor behandlas strikt konfidentiellt.

Observera att Codex rättshjälp är en svenskspråkig rättshjälpsservice för studerande i Finland och därmed endast behandlar finsk rätt. Codex och medlemmarna i rättshjälpsutskottet ansvarar inte för riktigheten av råden.

Rättshjälpsansvarig 2020:

Albert Ulenius

E-post:

rattshjalp[at]codex.fi

Du kan även kontakta oss med nedanstående formulär!