Reglemente för Codex Jubileumsmedalj hittas här.

© Juristklubben Codex rf