Universitetet

Bevakandet av codexares intressen på universitetet har en central roll i Codex verksamhet. Tillsammans med den finskspråkiga ämnesföreningen för juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Pykälä ry har Codex många studeranderepresentanter i fakultetens arbetsgrupper och kommittér, inklusive fakultetsrådet.

Utöver detta har Codex även en representant i Svenska verksamhetsnämnden som bevakar svenska språkets ställning på universitetet.

Via SNÄf (Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f.) verkar Codex även för sina medlemmars intressen i frågor som berör studentkåren.

Studienämnden fungerar som språkrör för medlemmarna gentemot representanterna i olika instanser samt arbetar för att koordinera hela intressebevakningsverksamheten.

Codex representanter kalenderåret 2019

Fakultetsrådet: Janne Helaskoski, suppleant Claes Backström

Ledningsgruppen för rättsnotarieutbildningsprogrammet: Claes Backström

Helsingfors universitets studentkårs delegation: Nora Liimatainen,  ordförande för Svenska Nationer och Ämnesföreningars delegationsgrupp

Kommittén för studieärenden: Claes Backström, suppleant Joonas Tolonen

Undervisningsskicklighetskomittén: Milla Löthman, suppleant Rasmus Johnson

Stipendiekomittén: Rita Härmälä, suppleant Niklas Ekström

SNÄf: Albert Ulenius