Universitetet

Bevakandet av codexares intressen på universitetet har en central roll i Codex verksamhet. Tillsammans med den finskspråkiga ämnesföreningen för juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Pykälä ry har Codex många studeranderepresentanter i fakultetens arbetsgrupper och kommittér, inklusive fakultetsrådet.

Utöver detta har Codex även en representant i Svenska verksamhetsnämnden som bevakar svenska språkets ställning på universitetet.

Studienämnden fungerar som språkrör för medlemmarna gentemot representanterna i olika instanser samt arbetar för att koordinera hela intressebevakningsverksamheten.

Codex representanter kalenderåret 2020

Fakultetsrådet: Claes Backström, suppleant Joonas Tolonen

Ledningsgruppen för rättsnotarieutbildningsprogrammet: Ville Wallgren

Helsingfors universitets studentkårs delegation: Nora Liimatainen

Kommittén för studieärenden: Joonas Tolonen, suppleant Ville Wallgren

Undervisningsskicklighetskomittén: Milla Löthman, suppleant Ville Wallgren