Bevakandet av codexares intressen på universitetet har en central roll i Codex verksamhet. Tillsammans med den finskspråkiga ämnesföreningen för juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Pykälä ry har Codex många studeranderepresentanter i fakultetens arbetsgrupper och kommittér, inklusive fakultetsrådet.

Utöver detta har Codex även en representant i Svenska verksamhetsnämnden som bevakar svenska språkets ställning på universitetet.

Studienämnden fungerar som språkrör för medlemmarna gentemot representanterna i olika instanser samt arbetar för att koordinera hela intressebevakningsverksamheten.

Codex representanter kalenderåret 2021

Fakultetsrådet: Ville Wallgren, suppleant Joar Cederberg

Ledningsgruppen för rättsnotarieutbildningsprogrammet: Joar Cederberg

Helsingfors universitets studentkårs delegation: Joonas Tolonen

Kommittén för studieärenden: Ville Wallgren, suppleant Joar Cederberg

Undervisningsskicklighetskomittén: Milla Löthman, suppleant

© Juristklubben Codex rf