Bevakandet av codexares intressen på universitetet har en central roll i Codex verksamhet. Tillsammans med den finskspråkiga ämnesföreningen för juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Pykälä ry har Codex många studeranderepresentanter i fakultetens arbetsgrupper och kommittér, inklusive fakultetsrådet.

Utöver detta har Codex även en representant i Svenska verksamhetsnämnden som bevakar svenska språkets ställning på universitetet.

Studienämnden fungerar som språkrör för medlemmarna gentemot representanterna i olika instanser samt arbetar för att koordinera hela intressebevakningsverksamheten.

Codex representanter kalenderåret 2022

Fakultetsrådet: Joar Cederberg, suppleant Roope Järvinen

Ledningsgruppen för utbildningsprogrammet för rättsnotarie: Roope Järvinen

Ledningsgruppen för juris magisterexamen: Ville Wallgren

Helsingfors universitets studentkårs delegation: Joonas Tolonen

Kommittén för studieärenden: Roope Järvinen

Pedagogiska nämnden: Milla Löthman, suppleant Richard Simola

Samarbetsgruppen för tvåspråkig examina: Roope Järvinen

© Juristklubben Codex rf