Universitetet

Bevakandet av codexares intressen på universitetet har en central roll i Codex verksamhet. Tillsammans med den finskspråkiga ämnesföreningen för juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Pykälä ry har Codex många studeranderepresentanter i fakultetens arbetsgrupper och kommittér, inklusive fakultetsrådet.

Utöver detta har Codex även en representant i Svenska verksamhetsnämnden som bevakar svenska språkets ställning på universitetet.

Via SNÄf (Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f.) verkar Codex även för sina medlemmars intressen i frågor som berör studentkåren.

Studienämnden fungerar som språkrör för medlemmarna gentemot representanterna i olika instanser samt arbetar för att koordinera hela intressebevakningsverksamheten.

 

Codex representanter kalenderåret 2017

 

Fakultetsrådet: Rita Härmälä, suppleant Janne Helaskoski

Ledningsgruppen för rättsnotarieutbildningsprogrammet: Janne Helaskoski

Undervisningsskicklighetskommittén: Elin Jungar, suppleant Milla Löthman

Stipendiekommittén: Sofia Ahlström, suppleant Milla Löthman

SNÄf: Janne Helaskoski