Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas 26.5.2020.

På Helsingfors universitets webbplats kan du läsa mera om provet, antagningsförfarandet och urvalskraven. På webbplatsen hittar du även gamla urvalsprov och modellsvar samt tidigare poänggränser. Webbplatsen hittar du på adressen www.helsinki.fi/sv. Information om utbildningsprogrammet för rättsnotarie och juris magister hittas bakom denna länk. Information om urvalsprovet hittas bakom denna länk.