Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas 24.5.2017 klockan 10-14.
Urvalslitteraturen publiceras i mars- april.

 

Urvalsprovet består av fem frågor. Frågorna kan vara t.ex. rättsfall, essäer, begreppsförklaringar eller flervalsfrågor. Provtiden är fyra timmar, och provtillfället fungerar ganska långt enligt samma mönster som en studentskrivning. Resultaten publiceras ungefär en månad efter urvalsprovet.

Via länkarna nedan kan du läsa mera om provet, antagningsförfarandet och urvalskraven. På fakultetens hemsida hittar du även gamla urvalsprov och modellsvar.

Studieinfo.fi: https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.59575297276

Universitetets hemsida om utbildningsprogrammet för rättsnotarie och juris magister: https://www.helsinki.fi/sv/utbildningsprogrammet-for-rattsnotarie-rattsnotarie-och-juris-magister-3-ar-2-ar/1.2.246.562.17.59575297276

Fakultetens hemsida med tidigare urvalsprov: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/index-uusi.html