Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas 15.5.2018.

 

Urvalsprovet baserar sig på litteratur som meddelas i förväg samt på material som eventuellt delas ut vid provtillfället.  Det svenska urvalsprovet består av 5 frågor och för varje fråga kan man få 0–10 poäng. Frågorna i urvalsprovet kan t.ex. vara rättsfall, essäer, material- eller flervalsuppgifter. Provtiden är fem timmar, och provtillfället fungerar ganska långt enligt samma mönster som en studentskrivning. Resultaten publiceras senast 28.6.2018.

På Helsingfors universitets webbplats kan du läsa mera om provet, antagningsförfarandet och urvalskraven. På webbplatsen hittar du även gamla urvalsprov och modellsvar samt tidigare poänggränser. Webbplatsem hittar du på adressen www.helsinki.fi/sv. Information om utbildningsprogrammet för rättsnotarie och juris magister hittas bakom denna länk.