Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas 24.5.2021 kl. 14-18. Enligt Helsingfors universitet bestäms genomförandesättet för proven enligt rådande pandemisituation. 

 

Uppdatering 15.3.2021:

 

Viktig information gällande urvalsprovet!

 

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI har idag, den 15.3.2021, meddelat att inträdesproven ordnas fysiskt i år. Detta innebär att ifall den sökande har försatts i officiell karantän eller isolering, är deltagandet i urvalsprovet inte möjligt. För dessa personer kommer det inte heller att ordnas ett ersättande prov.

 

Universiteten rekommenderar därför att sökandena undviker närkontakter under två veckor före inträdesprovet samt under själva provdagen. Användningen av munskydd under provtillfället är obligatoriskt och det kommer att läggas vikt vid att säkerhetsavstånden följs. Ifall fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av att nya restriktioner införs eller nya myndighetsföreskrifter kräver det, ändras sättet att genomföra urvalsprovet. Om detta kommer det isåfall att informeras skilt.

 

Du kommer att få mera information om arrangemangen kring urvalsprovet till den e-post du angivit i Studieinfo före urvalsprovet. Vi kommer också på Codex prepkurs att via e-post skicka prepkursdeltagarna all relevant information som publiceras längs våren.

 

Mera information finns att få via länkarna nedan.

 

Pressmeddelande:
 
Vanliga frågor gällande inträdesprovet och hur det ordnas:
 
Säkerhetsanvisningar för sökande: