Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas 24.5.2021 kl. 14-18. Enligt Helsingfors universitet bestäms genomförandesättet för proven enligt rådande pandemisituation. Mera information om provets genomförande publiceras senast 16.3.2021.