Urvalsprovet

I år ordnas ett exceptionellt urvalsprov i två delar på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Provets första del ordnas fortfarande på den ursprungliga provdagen 26.5.2020 kl 10.00.

Betygskvoten och provpoängskvoten hålls fortfarande samma, vilket innebär att 60 % av sökanden kommer in på basis av poängen i urvalsprovet och 40 % på basis av vitsorden i studentbetyget.

Den första delen av provet ordnas digitalt, men någon exaktare information om provet har vi tyvärr inte fått. Fakulteten har meddelat att de kommer att publicera mera information om provet senast 20.5.

Urvalsprovet i det andra skedet ordnas antingen som ett fysisk prov ifall situationen tillåter det eller digitalt. Det andra skedet ordnas i början av juni. Mera information om det andra skedet kommer också att publiceras 20.5.

Noggrannare information om urvalsprovet hittas bakom denna länk.