Viktiga datum

Nedan hittar du en lista på alla de viktiga datumen som det lönar sig att komma ihåg under prepkursvåren 2018. Codex Prepkurs förbehåller sig rätten att vid behov ändra datum.

31.1 Prepkursanmälan börjar

17.2 Seminarium för inträdessökande och vill du bli jurist -sits. Alla som är intresserade av juridik är välkomna på sitsen. Anmälningar tas emot per epost till adressen prepkurs@codex.fi

14.3: Universitetsansökan öppnar och du kan anmäla dig till urvalsprovet

28.3: Universitetsansökan stängs. Märk att du inte kan anmäla dig till prepkursen efter att universitetsanmälan har stängts.

9.4/10.4 Svarsteknikkurs. Av alla anmälda kommer ca hälften att delta på svarsteknikkursen den 9.4 och andra hälften den 10.4. Ifall du av något skäl bara kan delta den ena dagen, meddela detta i samband med anmälan.

11.4 Urvalsprovslitteraturen publiceras

12.4 Inledande tillfället

16.4-20.4, 23.4-27.4, 3-4.5 Aktiv rättsfallslösningskurs

28.4 Simulerat inträdesprov

4.5-6.5 Intensiv rättsfallslösningskurs

8.5 Simulerat inträdesprov

9.5 Avslutande tillfälle

15.5: Urvalsprov

Vid frågor kan du vara i kontakt med Codex rekryteringschef på prepkurs[at]codex.fi.