Rättshjälp

Juristklubben Codex rf erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderanden.


Codex seminarium

Juristklubben Codex ordnar årligen ett högklassigt seminarium som behandlar ett aktuellt juridiskt tema.


inträdessökande

Juristklubben Codex rf har över 60 års erfarenhet i att ordna prepkurser för inträdessökande. I januari ordnar vi dessutom en ABI-uppsatstävling med den enastående möjligheten att vinna en gratis prepkurs! Följ med vår sida för aktuell information om uppsatstävlingen och vårens kommande prepkurs!


helsingfors universitet

&

DELEGATIONSGRUPPEN HELP

Föreningen

Juristklubben Codex rf är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juris studenterna vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet.


Codex prepkurs

För dig som är svenskspråkig och intresserad av juridik är Helsingfors universitet det rätta stället att studera på! Codex prepkurs finns till för att du ska få all den hjälp du behöver under den krävande inträdesvåren.


Codex rättshjälp

Juristklubben Codex rf erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Vi hjälper gärna till med problem inom juridikens samtliga områden, t.ex. familje- eller arvsrätt, frågor som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt frågor gällande studiestöd.Aktuellt på Codex

AI – juristens ersättare eller högra hand? En viktig och uppskattad tradition på Juristklubben Codex rf är det årligen anordnade seminariet som behandlar ett aktuellt juridiskt tema. I takt med teknologins framsteg och dess allt snabbare utveckling står vi jurister vid ett vägskäl. AI utmanar vår […]
Codexare! Härmed lediganslås följande stipendier:   STIPENDIER UR FRÖKEN ELNA PORTHINS FOND  Ur Fröken Elna Porthins fond utdelas stipendier till finlandssvenska juris studenter. Vid bedömningen beaktas sökandens studiemeriter, ekonomisk ställning och aktivitet inom Juristklubben Codex rf. Skriftliga ansökningar ska riktas till stipendienämnden för Elna Porthins fond och inlämnas till Juristklubben Codex rf senast söndagen 24.9.2023.   STIPENDIUM UR FRANS PALMROS FOND  Ur Frans Palmros fond utdelas […]
Härmed lediganslås Jubileumsfondens stipendier för år 2023. Ansökningstiden pågår fram till onsdagen den 1 mars 2023. Stipendium ur Juristklubben Codex rf:s jubileumsfond kan beviljas en svenskspråkig jurisstuderande vid Helsingfors universitet för en resa utomlands, vars syfte är att förkovra studentens ämneskunskaper. I andra hand kan stipendium […]

Kommande händelser

  • Stockholms int.vecka november 21, 2023 – november 26, 2023
  • Filmkväll med Harry Potter-sällskapet november 26, 2023
  • Glöggrundan november 30, 2023
  • Spader A:s årsfest december 2, 2023
  • Tennis med Tennisklubben december 3, 2023
  • Hip Hop-dans december 4, 2023
© Juristklubben Codex rf