Juristklubben Codex rf erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Codex rättshjälp står till förfogande vid problem inom juridikens olika områden. Rådgivning erbjuds exempelvis vid familje- eller arvsrättslig problematik och frågeställningar som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt i frågor gällande studier och studiestöd.

Codex rättshjälpsutskott består av juris studerande med mellan två och sex avlagda studieår. Utskottet erbjuder skriftlig rådgivning per e-post. Vi strävar efter att besvara alla frågor inom två veckor.

Utskottet upprättar inte handlingar. Vi ger dock råd om hur man formulerar olika dokument och granskar färdiga handlingar. Vänligen beskriv din situation så detaljerat som möjligt: vad har hänt?, vilka parter är inblandade?, vilka är dina intressen i situationen? – detta underlättar rättshjälpsutskottets arbete. Alla frågor behandlas strikt konfidentiellt.

Observera att Codex rättshjälp är en svenskspråkig rättshjälpsservice riktad till studerande i Finland och därmed endast behandlar finsk rätt. Juristklubben Codex rf och medlemmarna i rättshjälpsutskottet ansvarar inte för riktigheten av råden.

Rättshjälpsansvarig 2023:

Joar Cederberg

E-post:

rattshjalp[at]codex.fi

Du kan även kontakta oss med nedanstående formulär!

© Juristklubben Codex rf