HELP är en partipolitiskt obunden delegationsgrupp vid Helsingfors universitets studentkår. Inom studentkåren arbetar HELP för studerandes intressen i studierelaterade, socialpolitiska och organisatoriska frågor. HELP:s medlemsorganisationer är professionsbranchernas ämnes- och fakultetsföreningar. Medan flera andra delegationsgrupper främst fokuserar på tryggandet av organisationernas intressen, för HELP uttryckligen fram medlemmarnas, det vill säga studenternas, intressen i studentkåren. 

HELP bevakar studenternas intressen i HUS delegation, styrelse, andra organ och i Ylvas förvaltningsråd. Förutom Codex är den tvåspråkiga juridiska ämnesföreningen Justus ry/r.f., finskspråkiga juridiska fakultetsföreningen Pykälä ry, Lääketieteenkandidaattiseura (LKS), Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys ry (EKY)  – Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf, Hammaslääkekandidaattiseura (HLKS) och Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry (YFK) medlemmar i HELP.

På Codex hör kontakten med HELP till det intressebevakningsarbete som studienämndsordföranden leder. Codex deltar aktivt i HELPs delegationsgruppsmöten och för på så sätt fram codexarnas röst i delegationen.

Codexare som är medlemmar i HUS delegation under perioden 2023–2024:

Christoffer Aminoff (HELP)

Tuukka Kainulainen (SNÄf)

© Juristklubben Codex rf