Studienämnden

Studienämndens (SN) roll är att bevara och främja svenskspråkiga juris studerandens intressen vid Helsingfors Universitet, samt även i andra sammanhang.

Studienämndens medlemmar representerar Codex i alla fakultetens beslutsfattande organ, inklusive fakultetsrådet. På detta sätt fungerar studienämnden som en viktig länk mellan universitetet och föreningen. Även om intressebevakningen koncentrerar sig till universitetet och juridiska fakulteten, följer studienämnden även med aktuella studie- och högskolepolitiska ärenden på nationell nivå, då dessa kan vara av intresse för klubbens medlemmar.

Studienämnden fungerar i all sin verksamhet i nära samarbete med den finskspråkiga ämnesföreningen Pykälä ry, studentkåren vid Helsingfors Universitet, Juristförbundet och andra finsk- och svenskspråkiga ämnesföreningar.

Utöver detta bidrar studienämnden med stöd för medlemmarnas studierelaterade ärenden genom att upprätthålla samlingar av gamla tentamensfrågor, anteckningar och sammanfattningar av tentlitteratur. Studienämndsordförande informerar även regelbundet klubbens medlemmar om förändringar samt nya möjligheter i studierelaterade ärenden. Studienämnden önskar alla medlemmar välkomna med i verksamheten för att bidra med sina idéer för intressebevakningen.

Studienämndsordförande

Claes Backström

studienamnd[at]codex.fi

Studienämnden 2018

Albert Ulenius, Alexander Holst, Alexander Schmidt, Anita Westerholm, Daniela Fredman, Elias Vartio, Elin Jungar, Fanny Granbohm, Fanny Wilhelmsson, Janne Helaskoski, Joonas Tolonen, Joy Arlander, Karin Cederlöf, Milla Löthman, Miranda Höykinpuro, Niklas Ekström, Peter Torikka, Rasmus Johnson, Rita Härmälä och Stella Aarne.