Studienämndens (SN) roll är att bevara och främja svenskspråkiga juris studerandens intressen vid Helsingfors Universitet, samt även i andra sammanhang.

Studienämndens medlemmar representerar Codex i alla fakultetens beslutsfattande organ, inklusive fakultetsrådet. På detta sätt fungerar studienämnden som en viktig länk mellan universitetet och föreningen. Även om intressebevakningen koncentrerar sig till universitetet och juridiska fakulteten, följer studienämnden även med aktuella studie- och högskolepolitiska ärenden på nationell nivå, då dessa kan vara av intresse för klubbens medlemmar.

Studienämnden fungerar i all sin verksamhet i nära samarbete med den finskspråkiga ämnesföreningen Pykälä ry, studentkåren vid Helsingfors Universitet, Juristförbundet och andra finsk- och svenskspråkiga ämnesföreningar.

Utöver detta bidrar studienämnden med stöd för medlemmarnas studierelaterade ärenden genom att upprätthålla samlingar av gamla tentamensfrågor, anteckningar och sammanfattningar av tentlitteratur. Studienämndsordförande informerar även regelbundet klubbens medlemmar om förändringar samt nya möjligheter i studierelaterade ärenden. Studienämnden önskar alla medlemmar välkomna med i verksamheten för att bidra med sina idéer för intressebevakningen.

Studienämndsordförande

Roope Järvinen

studienamnd[at]codex.fi

Studienämnden 2022

Anna Björkell, Jenni Björklund, Joar Cederberg, Anna-Karin Engstrand, Iida Hakamaa, Ira Haltia, Jolanda Hellsten, Ia Hynynen, Alexander Junell, Sara Järvelä, Frida Karle, Eero Kemppinen, Mia Kukkonen, Linnea Leino, Mette Malka, Louise Rosenlew, Richard Simola, Joonas Tolonen, Madeleine Torvalds, Ville Wallgren, Richard Wennberg, Axel Wilén och Anton Åberg

 

© Juristklubben Codex rf