Studienämndens (SN) roll är att bevara och främja svenskspråkiga juris studerandens intressen vid Helsingfors Universitet, samt även i andra sammanhang.

Studienämndens medlemmar representerar Codex i alla fakultetens beslutsfattande organ, inklusive fakultetsrådet. På detta sätt fungerar studienämnden som en viktig länk mellan universitetet och föreningen. Även om intressebevakningen koncentrerar sig till universitetet och juridiska fakulteten, följer studienämnden även med aktuella studie- och högskolepolitiska ärenden på nationell nivå, då dessa kan vara av intresse för klubbens medlemmar.

Studienämnden fungerar i all sin verksamhet i nära samarbete med den finskspråkiga ämnesföreningen Pykälä ry, studentkåren vid Helsingfors Universitet, Juristförbundet och andra finsk- och svenskspråkiga ämnesföreningar.

Utöver detta bidrar studienämnden med stöd för medlemmarnas studierelaterade ärenden genom att upprätthålla samlingar av gamla tentamensfrågor, anteckningar och sammanfattningar av tentlitteratur. Studienämndsordförande informerar även regelbundet klubbens medlemmar om förändringar samt nya möjligheter i studierelaterade ärenden. Studienämnden önskar alla medlemmar välkomna med i verksamheten för att bidra med sina idéer för intressebevakningen.

 

Studienämndsordförande

Richard Simola

studienamnd[at]codex.fi

 

Studienämnden 2023

Christoffer Aminoff, Joar Cederberg, Sofia Eronen, Anna Helander, Tuukka Kainulainen, Frida Karle, Erika Kattilakoski, Taneli Lehtipuu, Nea Lindholm, Daniela Paulsson, Roosa Rantala, Jutta Ropponen, Louise Rosenlew, Amanda Salin, Venla Seppälä och Anton Åberg

 

© Juristklubben Codex rf