Redaktionen

Codexpressen är klubbens språkrör. Tidningen utkommer sju gånger per år, tre gånger per termin och en gång under sommaren. Codexpressens huvudsakliga syfte är att förstärka klubbandan och samhörighetskänslan mellan alla medlemmar oberoende av årskurs. Innehållet i Codexpressen är varierande, även om vissa inslag kan konstateras förekomma regelbundet. Redaktionen strävar efter att återge den hårda kärnan i de aktuella händelserna och samtalsämnena på klubben på ett oförskönat sätt och utan att ge avkall på sanningen. Detta görs genom diverse festreportage och andra trevliga artiklar. Codexpressen avspeglar den rådande andan på klubben, men behandlar även företeelser av allmänt intresse.

Redaktionen består utöver chefredaktören av redaktionsmedlemmar från gulis till gamyl. Utformningen av Codexpressen har under de senaste åren gått i en allt mera digital riktning och numera sker så gott som allt redaktionsarbete digitalt, allt från fotografering till layout. Alla redaktionsmedlemmar bidrar under årets lopp på något sätt, medan övriga codexare också fungerar som skribenter då de kläckt en strålande idé värd att tryckas.

Chefredaktör

Louise Rosenlew

chefred[at]codex.fi

Redaktionen 2021

Greta Anthoni, Elin Boman, Victor Eriksson, Silva Hielm, Freddy Lindholm, Charlotta Palm, Helena Parkatti, Timmy Romar, Erik Rosin, Ronja Schalin, David Strauss och Matilda Vainio.