Redaktionen

Codexpressen är klubbens språkrör. Tidningen utkommer sju gånger per år, tre gånger per termin och en gång under sommaren. Codexpressens huvudsakliga syfte är att förstärka klubbandan och samhörighetskänslan mellan alla medlemmar oberoende av årskurs. Innehållet i Codexpressen är varierande, även om vissa inslag kan konstateras förekomma regelbundet. Redaktionen strävar efter att återge den hårda kärnan i de aktuella händelserna och samtalsämnena på klubben på ett oförskönat sätt och utan att ge avkall på sanningen. Detta görs genom diverse festreportage och andra trevliga artiklar. Codexpressen avspeglar den rådande andan på klubben, men behandlar även företeelser av allmänt intresse.

Redaktionen består utöver chefredaktören av redaktionsmedlemmar från gulis till gamyl. Utformningen av Codexpressen har under de senaste åren gått i en allt mera digital riktning och numera sker så gott som allt redaktionsarbete digitalt, allt från fotografering till layout. Alla redaktionsmedlemmar bidrar under årets lopp på något sätt, medan övriga codexare också fungerar som skribenter då de kläckt en strålande idé värd att tryckas.

Chefredaktör

Charlotta Palm

chefred[at]codex.fi

Redaktionen 2019

Stella Aarne, Elin Boman, Antonia Bruncrona, Blanca Fagerudd, Isabella Hannén, Emilia Håkans, Isabella Jensen, Jenny Karlsson, Fredrik Lassas, Wilma Montonen, Marie Mäenpää, Timmy Romar, Erik Rosin, Alexandra Ståhlberg, Karla Tollet, Albert Ulenius, André von Martens och Ville Wallgren.