Ekonomieutskottet, som leds av Codex skattmästare, sköter om klubbens finanser. Till skattmästarens uppgifter hör bland annat att göra upp en budget i början av året. Under året förvaltar skattmästaren klubbens tillgångar och konton samt sköter om bokföringen. Det är även dennes uppgift att hålla styrelsen informerad om klubbens ekonomiska läge och rådge dem i ekonomiska frågor.

Tillsammans med utskottet skall skattmästaren planera eventuella anskaffningar och se över Codex avtal och försäkringar. Utskottet ser till att klubbmedlemmarna har tillgång till printer, kopieringsmaskin och internet. Utskottet sköter om anskaffning och inventering av Codex prylar.

Slutligen kan konstateras att ekonomieutskottet har en avsevärd roll i Codex verksamhet eftersom ekonomin är en hörnsten för all verksamhet.

 

Skattmästare

Axel Wilén

skattis[at]codex.fi

 

Ekonomieutskottet 2023

Emelie Backman, Lukas Bremer, Joar Cederberg, Ida Henricson, Sara Huldin, Robin Korpela, Cassandra Lindblom, Joar Lindroos, Henri Martola, Sonja Nyberg, Daniela Paulsson, Niklas Punkari, Jutta Ropponen, Louise Rosenlew, Venla Seppälä, Emilia Silander, David Strauss, Sofia Söderholm och Anton Åberg

© Juristklubben Codex rf