Ekonomieutskottet, som leds av Codex skattmästare, sköter om klubbens finanser. Till skattmästarens uppgifter hör bland annat att göra upp en budget i början av året. Under året förvaltar skattmästaren klubbens tillgångar och konton samt sköter om bokföringen. Det är även dennes uppgift att hålla styrelsen informerad om klubbens ekonomiska läge och rådge dem i ekonomiska frågor.

Tillsammans med utskottet skall skattmästaren planera eventuella anskaffningar och se över Codex avtal och försäkringar. Utskottet ser till att klubbmedlemmarna har tillgång till printer, kopieringsmaskin och internet. Utskottet sköter om anskaffning och inventering av Codex prylar.

Slutligen kan konstateras att ekonomieutskottet har en avsevärd roll i Codex verksamhet eftersom ekonomin är en hörnsten för all verksamhet.

 

Skattmästare

Joar Lindroos

skattis[at]codex.fi

 

Ekonomieutskottet 2024

Christoffer Aminoff, Felix Antikainen, Ebbe Finne, Ira Haltia, Kristian Hydén, Olivia Ingman, Roope Järvinen, Cassandra Lindblom, Henri Martola, Sonja Nyberg, Viktor Repo, Tiffany Romar, Jutta Ropponen, Viktor Salingre, Filip Sandström, David Strauss, Robin Wegelius och Axel Wilén

© Juristklubben Codex rf