Ekonomieutskottet

Ekonomieutskottet, som leds av Codex skattmästare, sköter om klubbens finanser. Till skattmästarens uppgifter hör bland annat att göra upp en budget i början av året. Under året förvaltar skattmästaren klubbens tillgångar och konton samt sköter om bokföringen. Det är även dennes uppgift att hålla styrelsen informerad om klubbens ekonomiska läge och rådge dem i ekonomiska frågor.

Tillsammans med utskottet skall skattmästaren planera eventuella anskaffningar och se över Codex avtal och försäkringar. Utskottet ser till att klubbmedlemmarna har tillgång till printer, kopieringsmaskin och internet. Utskottet sköter om anskaffning och inventering av Codex prylar.

Slutligen kan konstateras att ekonomieutskottet har en avsevärd roll i Codex verksamhet eftersom ekonomin är en hörnsten för all verksamhet.

Skattmästare

Lukas Bremer

skattis[at]codex.fi

Ekonomieutskottet 2021

Christoffer Aminoff, Claes Backström, Ia Hynynen, Alexander Junell, Eero Kemppinen, Robin Korpela, Fredrik Lassas, Freddy Lindholm, Wilma Montonen, Tomas Munck, Marie Mäenpää, Helena Parkatti, Niklas Punkari, Saga Rekonen, Timmy Romar,  Erik Rosin,  Alexander Schmidt, Kiara Smulter, David Strauss, Joonas Tolonen, Madeleine Torvalds och Albert Ulenius