Ekonomieutskottet

Ekonomieutskottet, som leds av Codex skattmästare, sköter om klubbens finanser. Till skattmästarens uppgifter hör bland annat att göra upp en budget i början av året. Under året förvaltar skattmästaren klubbens tillgångar och konton samt sköter om bokföringen. Det är även dennes uppgift att hålla styrelsen informerad om klubbens ekonomiska läge och rådge dem i ekonomiska frågor.

Tillsammans med utskottet skall skattmästaren planera eventuella anskaffningar och se över Codex avtal och försäkringar. Utskottet ser till att klubbmedlemmarna har tillgång till printer, kopieringsmaskin och internet. Utskottet sköter om anskaffning och inventering av Codex prylar.

Slutligen kan konstateras att ekonomieutskottet har en avsevärd roll i Codex verksamhet eftersom ekonomin är en hörnsten för all verksamhet.

Skattmästare

Tobias Palmgren

skattis[at]codex.fi

Ekonomieutskottet 2019

Alex Antikainen, Elin Boman, Sebastian Borgström, Niklas Ekström, Isabella Hannén, Alexander Holst, Emilia Håkans, Rasmus Johnson, Alexander Junell, Fredrik Lassas, Nora Liimatainen, Wilma Montonen, Tomas Munck, Marie Mäenpää, Alexandra Pensar, Linnéa Reinholm, Timmy Romar, Erik Rosin, Alexandra Ståhlberg, Karla Tollet, Albert Ulenius, Matilda Vainio, André von Martens och Ville Wallgren.