Ekonomieutskottet

Ekonomieutskottet, som leds av Codex skattmästare, sköter om klubbens finanser. Till skattmästarens uppgifter hör bland annat att göra upp en budget i början av året. Under året förvaltar skattmästaren klubbens tillgångar och konton samt sköter om bokföringen. Det är även dennes uppgift att hålla styrelsen informerad om klubbens ekonomiska läge och rådge dem i ekonomiska frågor.

Tillsammans med utskottet skall skattmästaren planera eventuella anskaffningar och se över Codex avtal och försäkringar. Utskottet ser till att klubbmedlemmarna har tillgång till printer, kopieringsmaskin och internet. Utskottet sköter om anskaffning och inventering av Codex prylar.

Slutligen kan konstateras att ekonomieutskottet har en avsevärd roll i Codex verksamhet eftersom ekonomin är en hörnsten för all verksamhet.

Skattmästare

Timmy Romar

skattis[at]codex.fi

Ekonomieutskottet 2020

Claes Backström, Sebastian Borgström, Lukas Bremer, Antonia Bruncrona, Joar Cederberg, Niklas Ekström, Blanca Fagerudd, Isabella Hannén, Sara Huldin, Alexander Holst, Fredrik Lassas, Tomas Munck, Charlotta Palm, Tobias Palmgren, Niklas Punkari, Louise Rosenlew, Erik Rosin, Saga Rekonen, Cecilia Salomaa, Alexander Schmidt, Kiara Smulter, Madeleine Torvalds och Albert Ulenius.