Propellerutskottet

Propellerutskottet, som leds av styrelsens sekreterare, ansvarar för administrationen och upprätthållandet av Codex hemsidor samt för materialet som uppladdas på hemsidan. Propellerutskottet ansvarar tillsammans med datanörden för att nödvändigt kontorsmaterial och teknisk utrustning står till codexares förfogande i klubblokalen.

Sekreterare

Karolina Sinivuori

sekr[at]codex.fi

Propellerutskottet 2019

Stella Aarne, Anna Hernberg, Alexander Holst, Nora Liimatainen, Saara Mantere, Julia Sjöström och Ville Wallgren.