Styrelsen

04
Rita Härmälä
Ordförande
ordf[at]codex.fi
+358 40 760 5739
 03
Joy Arlander
Vice ordförande/ Internationell sekreterare
intsek[at]codex.fi
+358 50 304 4993
02
Nora Liimatainen
Sekreterare
sekr[at]codex.fi
+358 50 492 7556
 07
Alex Antikainen
Skattmästare
skattis[at]codex.fi
+358 44 096 0508
 01
Laura Jaarola
Rekryteringschef
prepkurs[at]codex.fi
+358 40 724 4267
 08
Janne Helaskoski
Studienämndsordförande
studienamnd[at]codex.fi
+358 40 845 2203
 05
Daniela Fredman
Programutskottsordförande
program[at]codex.fi
+358 44 566 7707
 06
 Stella Aarne
Chefredaktör
chefred[at]codex.fi
+358 400 333 636