Styrelsen

Claes Backström
Ordförande
ordf[at]codex.fi
+358 45 323 5737

 

Joonas Tolonen
Vice ordförande / Studienämndsordförande
studienamnd[at]codex.fi
+358 50 339 7987

Karolina Sinivuori
Sekreterare
sekr[at]codex.fi
+358 50 5404713

Tobias Palmgren
Skattmästare
skattis[at]codex.fi
+358 50 5400641

Alexander Schmidt
Rekryteringschef
prepkurs[at]codex.fi
+358 50 4692201

Theresa Segercrantz
Internationell sekreterare
intsek[at]codex.fi
+358 40 0398656

Hanna Lemberg
Programutskottsordförande
program[at]codex.fi
+358 40 4138585

 Charlotta Palm
Chefredaktör
chefred[at]codex.fi
+358 50 3575566