Rekryteringsutskottets (RU) huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya codexare under ledning av rekryteringschefen.

Utskottets arbete kan delas upp i två delar. På våren ordnar utskottet prepkursen och på hösten har utskottet som främsta uppgift att utvidga kännedomen om möjligheten att studera juridik på svenska vid Helsingfors universitet. Detta sker genom att presentera juridikstudier vid olika info-tillfällen riktade till abiturienter och övriga inträdessökande samt genom aktiv marknadsföring i sociala media. Utöver det ansvarar utskottet för övrig verksamhet som hänför sig till marknadsföringen av Juristklubben Codex r.f. eller rekryteringen av nya medlemmar.

Rekryteringschef

Nelly Holming

rekry[at]codex.fi

Rekryteringsutskottet 2022

Anna Björkell, Jenni Björklund, Joar Cederberg, Cecilia Ek, Anna-Karin Engstrand, Iida Hakamaa, Jolanda Hellsten, Sara Huldin, Saara Järvelä, Frida Karle, Eero Kemppinen, Daniela Koskinen, Nicol Krause, Mia Kukkonen, Linnea Leino, Cecilia Lindholm, Cecilia Lindqvist Venla Seppälä, Alexander Schmidt, Celia Seppänen, David Strauss, Madeleine Torvalds och Anton Åberg

© Juristklubben Codex rf