Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottets (RU) huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya codexare under ledning av rekryteringschefen.

Utskottets arbete kan delas upp i två delar. På våren ordnar utskottet prepkursen och på hösten har utskottet som främsta uppgift att utvidga kännedomen om möjligheten att studera juridik på svenska vid Helsingfors universitet. Detta sker genom att presentera juridikstudier vid olika info-tillfällen riktade till abiturienter och övriga inträdessökande samt genom aktiv marknadsföring i sociala media. Utöver det ansvarar utskottet för övrig verksamhet som hänför sig till marknadsföringen av Juristklubben Codex r.f. eller rekryteringen av nya medlemmar.

Rekryteringschef

Matilda Vainio

prepkurs[at]codex.fi

Rekryteringsutskottet 2020

Greta Anthoni, Claes Backström, Lukas Bremer, Antonia Bruncrona, Joar Cederberg, Helena Dunder, Charlotta Grandell, Iida Hakamaa, Sara Huldin, Ia Hynynen, Laura Jaarola, Rasmus Johnson, Roope Järvinen, Helena Karlsson, Taneli Lehtipuu, Ronja Lindberg, Freddy Lindholm, Saara Mantere, Wilma Montonen, Tomas Munck, Charlotta Palm, Louise Rosenlew, Alexander Schmidt, Theresa Segercrantz, Celia Seppänen, Karolina SinivuoriKiara Smulter, Alexandra Ståhlberg, Madeleine Torvalds, Albert Ulenius och Richard Wennberg.