Rekryteringsutskottets (RU) huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya codexare under ledning av rekryteringschefen.

Utskottets arbete kan delas upp i två delar. På våren ordnar utskottet prepkursen och på hösten har utskottet som främsta uppgift att utvidga kännedomen om möjligheten att studera juridik på svenska vid Helsingfors universitet. Detta sker genom att presentera juridikstudier vid olika info-tillfällen riktade till abiturienter och övriga inträdessökande samt genom aktiv marknadsföring i sociala media. Utöver det ansvarar utskottet för övrig verksamhet som hänför sig till marknadsföringen av Juristklubben Codex r.f. eller rekryteringen av nya medlemmar.

 

Rekryteringschef

Sofia Eronen

rekry[at]codex.fi

 

Rekryteringsutskottet 2024

Oona Alanko, Felix Antikainen, Ida Berghäll, Luna Bremer, Jolanda Hellsten, Nelly Holming, Olivia Ingman, Amanda Kaipe, Erika Kattilakoski, Katarina Krokfors, Josefine Krusberg, Mia Kukkonen, Sofia Lax, Linnea Leino, Edvard Lindeberg, Sofia Mäkelä, Isla Nevalainen, Sofia Nieminen, Amanda Nummela, Viktor Repo, Tiffany Romar, Filip Sandström, Kristian Snellman, Carl Sukanen-Grotell och Emilia Wuolijoki

© Juristklubben Codex rf