Kontakt

Adress:

Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors

E-post:

Ordförande: Claes Backström, ordf@codex.fi, +358 45 3235737

Sekreterare: Karolina Sinivuori, sekr@codex.fi, +358 50 5404713

Övriga styrelsemedlemmars kontaktuppgifter hittas under Styrelsen-fliken.

Kontouppgifter:

Codex: FI39 4055 1150 0015 88
Värdinnorna: FI34 8311 7710 8274 47 (Marie Mäenpää)