Kontakt

Adress:

Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors

E-post:

Ordförande: Joonas Tolonen, ordf@codex.fi, +358 503397987

Sekreterare: Alexander Junell, sekr@codex.fi, +358 400192744

Övriga styrelsemedlemmars kontaktuppgifter hittas under Styrelsen-fliken.

Kontouppgifter:

Codex: FI39 4055 1150 0015 88
Värdinnorna: FI09 3939 0058 1606 80 (Iida Hakamaa)