Kontakt

Adress:

Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors

E-post:

Ordförande: Ville Wallgren, ordf@codex.fi, +358 442390085

Sekreterare: Sara Huldin, sekr@codex.fi, +358 400267975

Övriga styrelsemedlemmars kontaktuppgifter hittas under Styrelsen-fliken.

Kontouppgifter:

Codex: FI39 4055 1150 0015 88
Värdinnorna: FI63 1210 3500 1007 79 (Helena Parkatti)