Kontakt

Adress:

Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors

 

E-post:

Ordförande: Rita Härmälä, ordf@codex.fi, 0407605739

Sekreterare: Nora Liimatainen, sekr@codex.fi, 0504927556

Övriga styrelsemedlemmars kontaktuppgifter hittas under Styrelsen-fliken.

Kontouppgifter:

Codex: FI39 4055 1150 0015 88
Värdinnorna: FI81 5722 0720 0797 51 (Jennika Sucksdorff)