Kontakt

Adress:

Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors

 

E-post:

Ordförande: Nora Liimatainen, ordf@codex.fi, 050 492 7556

Sekreterare: Anna Hernberg, sekr@codex.fi, 040 770 7183

Övriga styrelsemedlemmars kontaktuppgifter hittas under Styrelsen-fliken.

Kontouppgifter:

Codex: FI39 4055 1150 0015 88
Värdinnorna: FI49 1200 3500 3366 49 (Karolina Sinivuori)