Arbetslivet

Arbete under studietiden

Juristklubben Codex strävar efter att erbjuda sina medlemmar möjligheten att hitta arbete inom den egna branschen redan under studietiden. Codex ordnar excursioner för sina medlemmar till olika slags arbetsgivare inom den juridiska branschen för att medlemmarna redan under studietiden ska kunna bekanta sig med arbetsgivarnas verksamhet. Utöver dessa besök främjar Codex medlemmarnas kontakter till arbetslivet genom att i samarbete med diverse arbetsgivare informera medlemmarna om lediga praktikplatser och arbetsmöjligheter.

Intresserad av att lämna en arbetsannons?

Arbetsannonser kan skickas till Codex klubblokal, där de hängs upp på anslagstavlan, eller elektroniskt till Sara Huldin (sekr@codex.fi). De arbetsannonser som skickas elektroniskt vidarebefordras till medlemmarna per e-post. Det är också möjligt att annonsera i medlemstidningen Codexpressen som utkommer 7 gånger om året. Vid annonsering i Codexpressen får man gärna vara i kontakt med Codex chefredaktör Louise Rosenlew (chefred[a]codex.fi).

Övrig intressebevakning med anknytning till arbetslivet

Juristklubben Codex är medlemsförening i Finlands Juristförbund. Därmed har alla Codex medlemmar möjlighet till gratis medlemsskap i förbundet under sin studietid.

I Juristförbundet följer man upp bl.a. juridikstuderandes sysselsättning och löneutveckling. Även lönerekommendationerna hör till studerandenas intressebevakning på förbundsnivå.

För närvarande representeras Codex i Juristförbundet av Joonas Tolonen och Ville Wallgren som är medlemmar i förbundets Studerandeutskott. Självfallet representerar alla codexare huvudsakligen juridikstuderande, men samtidigt står det klart att det är i alla codexares intressen att bevaka svenskspråkigas intressen på förbundsnivå.

Mer info om Juristförbundet och dess förmåner för medlemmar hittas på adressen http://www.lakimiesliitto.fi.