Om seminariet

Codex ordnar årligen ett högklassigt seminarium som behandlar ett aktuellt juridiskt tema. Seminariet är riktat till alla jurister, särskilt före detta Codexare, men marknadsförs ändå på en bred skala och alla intresserade har möjlighet att delta. Bland deltagarna ses allt från nyligen utexaminerade jurister till professorer och delägare på de största advokatbyråerna. Beroende på temat har seminariet även lockat till sig aktörer inom den aktuella branschen. Under senare år har Codex också infört en studerandekvot, vilket tillåter att ett antal ivriga codexare också får en chans att delta på seminariet.

Traditionellt har seminariets tema varit relaterat till en aktuell juridisk fråga som väcker intresse hos affärsjuridiska advokatbyråer. Syftet med seminariet är ändå att locka till sig intresserade även från andra branscher såsom banker. Under årens lopp har seminariet behandlat teman såsom företagshemligheter, företags självreglering, revideringen av aktiebolagslagen och Corporate Govenance. Talarna på seminariet är alltid sakkunniga och högt värdesatta personer inom branschen. Vid talarstolen har man under årens lopp bland annat sett Pauliine Koskelo, Leif Sevón, Christoffer Taxell och Seppo Villa. Seminariecheferna har alltid fått erfara ett enastående positivt bemötande från sakkunniga inom olika branscher. Detta stöd har varit extremt värdefullt och bidragit till att göra Codex seminarium till ett så lyckat och uppskattat årligt evenemang.

Traditionellt anordnas seminariet månadsskiftet oktober-november, i samband med Codex gamylsits. Seminariet består av fyra eller fem föreläsningar som hålls av kunniga föreläsare och ordet leds av en ordförande som inleder dagen med en kort introduktion av ämnet. Seminariet avslutas med en intressant paneldiskussion. Under seminariet bjuds det på morgonmål, kaffe mellan föreläsningarna och en lunch i slutet av seminariet. Seminariecheferna utses för ett år i taget på Codex valmöte.

Seminariecheferna ansvarar för de huvudsakliga arrangemangen kring seminariet och de samarbetar intensivt med årets ordförande. Utöver seminariecheferna hjälper även ekonomiutskottet och tidigare års seminariechefer till med arrangemangen vid behov. Att fungera som seminariechef är en krävande och ansvarsfull uppgift som är både givande och ger väldigt nyttiga erfarenheter och färdigheter inför framtiden.

Seminariechefer 2021-2022:

Elin Boman och Timmy Romar

E-post:

seminarium[at]codex.fi

© Juristklubben Codex rf