Rättshjälp

Juristklubben Codex rf erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderanden.


Codex seminarium

Juristklubben Codex ordnar ett högklassigt seminarium som behandlar ett aktuellt juridiskt tema.


inträdessökande

Juristklubben Codex rf har över 60 års erfarenhet i att ordna prepkurser för inträdessökande. I januari ordnar vi dessutom en ABI-uppsatstävling med den enastående möjligheten att vinna en gratis prepkurs! Följ med vår sida för aktuell information om uppsatstävlingen och vårens kommande prepkurs!


helsingfors universitet

&

DELEGATIONSGRUPPEN HELP

Föreningen

Juristklubben Codex rf är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juris studenterna vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet.


Codex prepkurs

För dig som är svenskspråkig och intresserad av juridik är Helsingfors universitet det rätta stället att studera på! Codex prepkurs finns till för att du ska få all den hjälp du behöver under den krävande inträdesvåren.


Codex rättshjälp

Juristklubben Codex rf erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Vi hjälper gärna till med problem inom juridikens samtliga områden, t.ex. familje- eller arvsrätt, frågor som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt frågor gällande studiestöd.Aktuellt på Codex

  Juristklubben Codex rf, Justus ry/r.f. och Pykälä ry stöder inte Åbo Akademis ansökan om rätten att utbilda juris magistrar. Undertecknade föreningar vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter. […]
Bästa codexare,    Mygelsäsongen är här och det innebär att det är senast nu som var och en bör fundera på vad man vill göra för klubben under kommande verksamhetsår. För att informera våra kära medlemmar om föreningens verksamhetsposter har styrelsen och funktionärerna fört SoMe-kampanj på […]
Med beaktande av det rådande läget med coronapandemin, har vi på Codex prepkurs fattat beslutet att ordna prepkursen i sin helhet på distans.   Svarsteknikkursen, informationstillfället, smågruppsövningarna, de fördjupande lektionerna samt det avslutande feedback-tillfället kommer således alla att ordnas via Zoom. Enligt nuvarande läget är planen […]
© Juristklubben Codex rf