En stor del av klubben upptas av Codex bibliotek. Biblioteket är en av de största privatägda juridiska samlingar som finns i Finland. Biblioteket innehåller en komplett samling tentlitteratur och stora mängder fack- och juridisk litteratur. Biblioteket har även ett utlåningsbibliotek med tentfodringar. Viktig är även bibbans fortsatta funktion som läs- och samlingsplats för codexare.

Klubbens böcker har registrerats i en elektronisk databas “CodexBibban”. Databasen innehåller alla böcker vi har på klubben och varje bok är klassificerad enligt rättsområde och enligt vilken plats de rent fysiskt har i biblioteket. Som sökord kan man välja antingen titel, författarens efternamn eller kategori (alltså rättsområde). Den elektroniska databasen finns tillgänglig för medlemmarna på medlemssidorna under fliken Materialbanken och CodexBibban.

Bibliotekets syfte är att vara ett stöd för studierna och därför görs kontinuerliga nyanskaffningar.  Tentfordningar och annan litteratur som berör studier prioriteras men även annan nödvändig litteratur står på uppköpslistan då efterfrågan bland medlemmarna uppstår. Bland annat uppdateras biblioteket med aktuella doktorsavhandlingar och annan nödvändig litteratur, även utanför tentfordringarna. Även sporadiska donationer hjälper till att upprätthålla ett mångsidigt utbud.

Utöver böcker prenumererar klubben även på de centrala inhemska tidskrifterna samt författningssamlingarna. Tidskrifterna binds även in och samlingen sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Även utgivna samlingar av de inhemska domstolarnas domar finns i bibliotekets urval.

Biblioteket sköts om och uppdateras av funktionärsposten bibliotekarie. Codexarna kan kontakta bibliotekarien för önskade införskaffningar till biblioteket. Bibliotekarierna handhar även eventuella bokdonationer till biblioteket.

Bibliotekarierna 2020

Charlotta Palm, Karolina Sinivuori och Emma Wilhelmsson

(fornamn.efternamn[at]helsinki.fi)

© Juristklubben Codex rf