Codex styrelse 2020 vald!

Styrelsen består av:

Ordförande: Joonas Tolonen
Sekreterare: Alexander Junell
Studienämndsordförade: Ville Wallgren
Skattmästare: Timmy Romar
Rekryteringschef: Matilda Vainio
Internationell sekreterare: Marie Mäenpää
Programutskottsordförande: Cecilia Lindqvist
Chefredaktör: Elin Boman

Grattis och lycka till till den nyvalda styrelsen!

Codex styrelse 2019 vald!

 

Styrelsen består av:

 

Ordförande: Claes Backström

Sekreterare: Karolina Sinivuori

Studienämndsordförande: Joonas Tolonen

Skattmästare: Tobias Palmgren

Rekryteringschef: Alexander Schmidt

Internationell sekreterare: Theresa Segercrantz

Programutskottsordförande: Hanna Lemberg

Chefredaktör: Charlotta Palm

 

Grattis och lycka till till den nyvalda styrelsen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Investering i förnybar energi” äger rum fredagen den 2.11. kl. 8.30–13.30.
Seminariets talare behandlar bland annat följande frågor: Är det lönsamt att investera i förnybar energi i ljuset av nuvarande reglering? Hur finansieras nya vindkraftsprojekt och hur samverkar de privata och offentliga medlen i projektfinansiering? Vilken är marknaden för Corporate PPA:s?

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring det ytterst aktuella ämnet. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!

Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.

Codex dataskyddsbeskrivning publicerad!

I syfte att göra behandlingen av personuppgifter på Codex transparent har en dataskyddsbeskrivning utfärdats i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (2016/679) som tillämpats från och med den 25 maj 2018.

Dataskyddsbeskrivningen anger exempelvis vilka personuppgifter som samlas in och för vilka ändamål. Beskrivningen har publicerats på Codex webbplats den 24 maj och kan läsas bakom denna länk.

Jubileumsfondens stipendier lediganslagna!

Jubileumsfondens stipendier har lediganslagits 31.1.2018 och ansökningstiden pågår till och med torsdagen den 1 mars 2018.

Stipendium ur Juristklubben Codex r.f:s Jubileumsfond kan beviljas åt svenskspråkig juris studerande vid Helsingfors universitet för ämnesstudier utomlands. I andra hand beviljas stipendier för fortsättningsstudier.

Vid behandlingen av ansökningarna beaktas följande kriterier:

– resans syfte och mål, inklusive studiernas art och innehåll
– aktivitet Juristklubben Codex r.f. till fromma
– studiemeriter
– sökandens ekonomiska ställning

Ansökan ska riktas till Jubileumsfondens stipendienämnd och dessa kan per post skickas till Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors eller per e-post till ordf@codex.fi.

Eventuella frågor gällande Jubileumsfondens stipendier kan riktas till Juristklubben Codex r.f:s ordförande Nora Liimatainen per e-post (ordf@codex.fi).

Codex styrelse 2018 vald!

Grattis till den nyvalda styrelsen 2018!

Styrelsen består av:
Ordförande – Nora Liimatainen
Sekreterare – Anna Hernberg
Skattmästare – Erik Rosin
Studienämndsordförande – Claes Backström
Rekryteringschef – Alexandra Ståhlberg
Programutskottsordförande – Lena Björkholm
Internationell sekreterare – Saara Mantere
Chefredaktör – Isabella Jensen

 

Codex nya stadgar har godkänts!

Codex nya stadgar har godkänts av allmänna mötet 6/2017 och idag registrerats hos Patent- och registerstyrelsen!

De största ändringarna gäller rollen som vice ordförande i styrelsen samt tidpunkter för föreningens allmänna möten. Titeln vice ordförande är inte längre bunden till internationella sekreterarens post, utan varje styrelse får inom sig besluta om vem som är vice ordförande. Reglerna kring tidpunkterna för allmänna möten luckrades upp för att möjliggöra en flexiblare tidtabell med tanke på Codex val- och årsmöten.

Föreningens nya stadgar hittar du under fliken Föreningen – Allmänt – Stadgar.

Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2017 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Vem har rätten till data?” äger rum fredagen den 20.10. kl. 8.30–13.00.
Seminariets föreläsare kommer att beröra det ytterst aktuella och intressanta ämnet data ur flera juridiska aspekter; Vem äger data? Kan data användas som handelsvara? Hur använder storföretag data idag och imorgon? Internet of Things. Data ur konkurrensrättslig synpunkt.

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring ämnet som rör oss alla. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!


Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.

Behåll inträdesprovet!

Inträdesprov är den jämlikaste och mest rationella metoden för att anta nya studerande att studera det juridiska ämnesområdet. Juridiska utbildningar bör även i framtiden använda sig av urvalsprov i antagningen av nya studerande. Detta är något som Juristklubben Codex tagit ställning för, bland annat i bildens insändare som publicerats i Hufvudstadsbladet 31.3.

Länk till den elektroniska versionen på HBL:s hemsidor:https://www.hbl.fi/artikel/behall-intradesprov-for-jurister/