Uppsatstävlingen för år 2022 har avslutats. Tack till alla som skickat in sina bidrag! Vinnarna meddelas i slutet februari.

© Juristklubben Codex rf