Uppsatstävling för abiturienter

Uppsatstävlingen för abiturienter 2019 har publicerats! 

Vi på Codex ger dig ett litet smakprov på vad studier vid ”juri” kan gå ut på! Detta gör vi genom att ordna en uppsatstävling i juridik för abiturienter i hela Svenskfinland. Uppgiften kräver inga förhandskunskaper och de bästa svaren belönas med fina priser!

För att delta i uppsatstävlingen ska du läsa rättsfallet som är bifogat nedanför, och sedan skriva en uppsats som löser rättsfallets knepiga problem. Svarsutrymmet är begränsat till högst två sidor datorskriven text eller fyra sidor handskriven text. För att lösa fallet behöver du inte känna till vad som sägs i lagen. Idén är att var och en argumenterar för och motiverar sin egen åsikt om vad som är rätt och rättvist i fallet. Du ska alltså argumentera för vad du anser att ”känns rätt”, och du får fritt använda din fantasi. Det finns alltså ingen rätt lösning på fallet!

På svarspappret ska du anteckna ditt namn, din adress, din e-postadress samt vilken skola du går i. Svaren kan skickas per e-post till prepkurs@codex.fi eller per post till Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors.

Priserna i tävlingen är:

Första plats: En gratis prepkurs ordnad av Codex (värde år 2018 500 €)

Andra plats: Den dyraste inträdesboken till årets inträdesprov (värde 2018 ca 150€)

Tredje plats: Den näst dyraste inträdesboken till årets inträdesprov (värde 2018 100€)