Uppsatstävlingen för abiturienter 2022 har nu publicerats!

 

Vi på Codex ger dig ett litet smakprov på vad studier vid ”juri” kan gå ut på! Detta gör vi genom att ordna en uppsatstävling i juridik för abiturienter i hela Svenskfinland. Uppgiften kräver inga förhandskunskaper och de bästa svaren belönas med fina priser!

För att delta i uppsatstävlingen ska du läsa rättsfallet som är bifogat nedanför, och sedan skriva en uppsats som löser rättsfallets knepiga problem. Svarsutrymmet är begränsat till högst två sidor datorskriven text med fontstorlek 12 och radavstånd 1,5 eller fyra sidor handskriven text. För att lösa fallet behöver du inte känna till vad som sägs i lagen. Idén är att var och en argumenterar för och motiverar sin egen åsikt om vad som är rätt och rättvist i fallet. Du ska alltså argumentera för vad du anser att ”känns rätt”, och du får fritt använda din fantasi. Det finns alltså ingen rätt lösning på fallet!

På svarspappret ska du anteckna ditt namn, din e-postadress samt vilken skola du går i. Svaren kan skickas fram till söndagen den 6.2 per e-post till prepkurs@codex.fi eller per post till Juristklubben Codex rf, Albertsgatan 29 B, 00120 Helsingfors.

 

Klicka här för att läsa uppsatsen!

 

Priserna för uppsatstävlingen är följande:

1. Ett gratis prepkurspaket (värde år 2021 510€ )

2. En gratis svarsteknikkurs (värde år 2021 100€)

3. En gratis prepkursmapp (värde år 2021 60€)

 

Lycka till!

© Juristklubben Codex rf