Uppsatstävling för abiturienter

Uppsatstävlingen för abiturienter 2021

har publicerats! 

Vi på Codex ger dig ett litet smakprov på vad studier vid ”juri” kan gå ut på! Detta gör vi genom att ordna en uppsatstävling i juridik för abiturienter i hela Svenskfinland. Uppgiften kräver inga förhandskunskaper och de bästa svaren belönas med fina priser!

För att delta i uppsatstävlingen ska du läsa rättsfallet som är bifogat nedanför, och sedan skriva en uppsats som löser rättsfallets knepiga problem. Svarsutrymmet är begränsat till högst två sidor datorskriven text med fontstorlek 12 och radavstånd 1,5 eller fyra sidor handskriven text. För att lösa fallet behöver du inte känna till vad som sägs i lagen. Idén är att var och en argumenterar för och motiverar sin egen åsikt om vad som är rätt och rättvist i fallet. Du ska alltså argumentera för vad du anser att ”känns rätt”, och du får fritt använda din fantasi. Det finns alltså ingen rätt lösning på fallet!

På svarspappret ska du anteckna ditt namn, din e-postadress samt vilken skola du går i. Svaren kan skickas per e-post till prepkurs@codex.fi eller per post till Juristklubben Codex rf, Albertsgatan 29 B, 00120 Helsingfors.

Rättsfallet

Lämna in ditt var senast den 1.2.2021 klockan 23.59.

Priserna i tävlingen är:

Första plats: En gratis prepkurs ordnad av Codex (värde år 2020 510 €)

Andra plats: En gratis svarsteknikkurs ordnad av Codex (värde år 2020 90€)

Tredje plats: En gratis prepkursmapp (värde år 2020 60€)