Coronapandemins inverkan på prepkursen

Med beaktande av det rådande läget med coronapandemin, har vi på Codex prepkurs fattat beslutet att ordna prepkursen i sin helhet på distans.

 

Svarsteknikkursen, informationstillfället, smågruppsövningarna, de fördjupande lektionerna samt det avslutande feedback-tillfället kommer således alla att ordnas via Zoom. Enligt nuvarande läget är planen också att ordna de simulerade inträdesproven på distans, men ifall juridiska fakulteten beslutar att på ett eller annat sätt ordna det riktiga provet på plats, är vi förberedda är göra detta även på prepkursen, eftersom en viktig del av de simulerade inträdesproven är att de ska likna det riktiga inträdesprovet så mycket som möjligt. Vi följer aktivt med fakultetens uppdateringar angående detta. Närmare information om provets genomförandesätt kommer att publiceras senast den 16.3 på Studieinfo.

 

Vi kommer trots allt starkt sträva efter att erbjuda en fysisk prepkursmapp, så länge restriktionerna och rekommendationerna möjliggör det. Planen är att prepkursdeltagarna under prepkursen får komma och hämta sin mapp från Codex klubblokal i Helsingfors centrum, dock med betoning på att alla säkerhetsföreskrifter följs noggrant. Ifall man inte har möjlighet att hämta sin mapp, har man alternativen att mappen levereras hem till en på egen bekostnad, eller att få en digital version av mappen. Mera information och instruktioner kommer att skickas till prepkursdeltagarna senare under våren.

 

Ifall ni har vad som helst för frågor angående prepkursen eller inträdessökandet, får ni vara i kontakt med mig via e-post på prepkurs@codex.fi eller via telefon eller SMS 045 2628922.

 

Med vänlig hälsning,

 

Celia Seppänen

rekryteringschef

Codex prepkurs

Vill du bli jurist?

 

Codex prepkurs anmälan har nu öppnat 28.1 och stänger den 13.4 kl.23.59. För att försäkra din plats på prepkursen lönar det att anmäla sig redan nu!

Prepkursen erbjuder dig hjälp för att lyckas i inträdesproven bl.a. genom föreläsningar, svarsteknik, övningsuppgifter samt simulerade inträdesprov.

 

För mera information om prepkursen samt om priser hittar du bakom länken nedan:

För inträdessökande