Codex styrelse 2019 vald!

 

Styrelsen består av:

 

Ordförande: Claes Backström

Sekreterare: Karolina Sinivuori

Studienämndsordförande: Joonas Tolonen

Skattmästare: Tobias Palmgren

Rekryteringschef: Alexander Schmidt

Internationell sekreterare: Theresa Segercrantz

Programutskottsordförande: Hanna Lemberg

Chefredaktör: Charlotta Palm

 

Grattis och lycka till till den nyvalda styrelsen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Anmälan till Codex seminarium 2018 är nu öppen!

Seminariet med temat ”Investering i förnybar energi” äger rum fredagen den 2.11. kl. 8.30–13.30.
Seminariets talare behandlar bland annat följande frågor: Är det lönsamt att investera i förnybar energi i ljuset av nuvarande reglering? Hur finansieras nya vindkraftsprojekt och hur samverkar de privata och offentliga medlen i projektfinansiering? Vilken är marknaden för Corporate PPA:s?

Missa inte chansen att ta del av spännande och lärorika föreläsningar och diskussioner kring det ytterst aktuella ämnet. Säkra din plats vid årets seminarium och anmäl dig redan idag!

Anmälningsblankett och ytterligare information om seminariet hittas på www.codex.fi/codex-seminarium.

Codex dataskyddsbeskrivning publicerad!

I syfte att göra behandlingen av personuppgifter på Codex transparent har en dataskyddsbeskrivning utfärdats i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (2016/679) som tillämpats från och med den 25 maj 2018.

Dataskyddsbeskrivningen anger exempelvis vilka personuppgifter som samlas in och för vilka ändamål. Beskrivningen har publicerats på Codex webbplats den 24 maj och kan läsas bakom denna länk.

Jubileumsfondens stipendier lediganslagna!

Jubileumsfondens stipendier har lediganslagits 31.1.2018 och ansökningstiden pågår till och med torsdagen den 1 mars 2018.

Stipendium ur Juristklubben Codex r.f:s Jubileumsfond kan beviljas åt svenskspråkig juris studerande vid Helsingfors universitet för ämnesstudier utomlands. I andra hand beviljas stipendier för fortsättningsstudier.

Vid behandlingen av ansökningarna beaktas följande kriterier:

– resans syfte och mål, inklusive studiernas art och innehåll
– aktivitet Juristklubben Codex r.f. till fromma
– studiemeriter
– sökandens ekonomiska ställning

Ansökan ska riktas till Jubileumsfondens stipendienämnd och dessa kan per post skickas till Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors eller per e-post till ordf@codex.fi.

Eventuella frågor gällande Jubileumsfondens stipendier kan riktas till Juristklubben Codex r.f:s ordförande Nora Liimatainen per e-post (ordf@codex.fi).